Just for You – Langkalenders.be

Gevestigd aan Sloe 15

8032PD Zwolle.

Just for You is verantwoordelijk voor de verwerking van

Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. (AVG Ingaande 25 mei 2018)

Contactgegevens:

Sloe 15

8032PD Zwolle

Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Langkalenders.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Langkalenders.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling en betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening bestelling en of beantwoording van uw bestelling of bij vragen uit te kunnen voeren.

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. (Niet verplicht)

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om u enkele malen per jaar een Nieuwsbrief te sturen (waarvan u zich altijd kunt afmelden)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Langkalenders.be neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Langkalenders.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Langkalenders.be deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw bestelling. De overeenkomst is nodig om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst om uw bestelling uit te kunnen voeren.

u moet hierbij denken aan Postnl/Myparcel en ons betaalsysteem Mollie en Inboxify welke onze nieuwsbrieven verzorgd. De overeenkomsten (bewerkersovereenkomst) die wij hebben met deze derden zorgen er voor dat uw gegevens veilig zijn. ook deze partijen zijn verplicht om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018.

Langkalenders.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Langkalenders.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Google-geschiedenis) verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Langkalenders.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@langkalenders.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen max 2 weken, op uw verzoek.

Langkalenders.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Langkalenders.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@langkalenders.be

Met vriendelijke groet Nynke van Zon – Namens Just for You – langkalenders.be en langkalenders.nl

Bij vragen omtrent deze nieuwe privacywet kunt u ons altijd bellen onder nummer: 0031-38-4203149

error: Content is protected !!